Dílo


V průběhu roku 2008 zde bude elektronicky postupně zpřístupněna dochovaná část „knihovny Tomáše Jurena“ (jeho rukopisy a textové akvarely na papíře), uložená v archivech, museích a soukromých sbírkách na Vysočině a ve Východních Čechách.

Malá knížečka o věku starém

(bude doplněna kopie rukopisu)

Autor: Tomáš Juren (signováno)
Druh dokumentu: kniha, rukopis
Místo a rok zhotovení: Vítochov 1814

Anotace: V původní autorově vazbě 45 číslovaných stránek obhajoby stáří jako věku ducha oproti tělesnosti mládí spolu s návodem, za jakých podmínek lze ve vysokém věku dosáhnout úcty. Autor též rozpoznává hodnotu stáří na věcech, které jej obklopují. Text obsahuje množství citátů, uzavírá jej Modlitba za prodlení života.

Přepis [DOC 69.5 kB]

Uloženo: Knihovna Horáckého musea v Novém Městě na Moravě, sign. K 1209–3561

Literatura: Sixtus Bolom: Malá knížečka o věku starém (jak uvažoval stařec o stáří v knize staré 200 let – pokus o interpretaci). In: Staří lidé okolo nás, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Praha 2007. s. 111–119. 
Článek [PDF 2.2 MB]