Co zůstalo?


Krátký film vznikl v létě 2007 a idea je představit drobnosti, třeba důvěrně známé a všední, staré chaloupky, dveře, okna, kliky, stromy, dřevěné lavice, ale i zaprášené knihy, psané divným písmem. To jsou na rozdíl od nás skuteční pamětníci doby, kdy žil Tomáš Juren. Ale my se k nim příliš často uctivě nechováme. Zkusme se na ně tedy podívat novýma očima, jakoby objevujícím zrakem dítěte.

co-zustalo [WMV 50.09 MB]

Obrázky jdou rychle za sebou, ve filmu jsou mimo jiné k vidění temné úkryty, kde se tajní evangelíci scházeli a odkud také vedla jejich cesta na světlo v roce 1781. Stará rychta v Ubušínku, kde se konala první shromáždění pod vedením Tomáše Jurena, toleranční modlitebna ve Veselí, kam se později přesunuli, kniha – Sartoriova Postila, z níž si na shromážděních četli – a to i pod širým nebem, dále památný buk na hranici Markrabství moravského a Království českého přesně uprostřed cesty ze Sulkovce do Bystrého, ještě dále masivní vrata dvora u zámku v Dalečíně, kde se konaly veřejné přihlášky dosud tajných evangelíků z kunštátského panství v roce 1782, zdobená vrata modlitebny v Jimramově, zhotovená za prvního superintendenta Michaela Blažka spolu s kamenným náhrobkem jeho malé dcerky, vsazeným do zdi jimramovského chrámu. Nakonec čekají dva kohouti, kteří bývali umístěni na střeše nejedné toleranční modlitebny jako typický protestantský symbol.

Hudební doprovod je pokusem o spojení protestantské a katolické písňové tvorby 18. století, která se tehdy skutečně vzájemně prostupovala, a to dávno před Tolerančním patentem. Za pozornost též stojí ukázka zpěvu pomocí předzpěváka bez varhan, jak se tehdy v toleranční době běžně zpívalo.