Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 23.5.2018
Zveřejnit do: 23.6.2018
Oblast: GDPR a přístup k informacím
Původce: Obec Ubušínek

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Připojené dokumenty:
oznameniojmenovanipoverenceproochranuosobnichudaju.pdf (PDF 549.36 kB)