Přeskočit navigaci.

Úřední deska

Dokument Typ Úřad Vyvěšeno Staženo
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko 2016 188 kB OÚ Ubušínek 22. 5. 2017 20. 6. 2017
Pozvánka na zastupitelstvo 22.5.2017 13 kB OÚ Ubušínek 12. 5. 2017 22. 5. 2017
Žádost o informace + odpověď (odpady) 1094 kB OÚ Ubušínek 12. 4. 2017 28. 4. 2017
Žádost o poskytnutí informace - Poskytnutí informace 1545 kB OÚ Ubušínek 23. 3. 2017 10. 4. 2017
OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 554 kB OÚ Ubušínek 10. 3. 2017 27. 3. 2017
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2017 608 kB OÚ Ubušínek 6. 3. 2017 31. 12. 2017
Rozpočtový výhled Obce Ubušínek 2016 - 2018 12 kB OÚ Ubušínek 24. 2. 2017 31. 12. 2018
Rozpočtová opatření v roce 2017 11 kB OÚ Ubušínek 23. 2. 2017 31. 12. 2017
Pozvánka ZO 22.2.2017 13 kB OÚ Ubušínek 14. 2. 2017 22. 2. 2017
Mikroregion Bystřicko - návrh rozpočtu na rok 2017 427 kB OÚ Ubušínek 9. 2. 2017 neomezeno
Schválený rozpočet obce Ubušínek na rok 2017 2585 kB OÚ Ubušínek 8. 12. 2016 31. 12. 2017
Pozvánka na ZO 7.12.2016 13 kB OÚ Ubušínek 30. 11. 2016 8. 12. 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 18 kB OÚ Ubušínek 10. 11. 2016 9. 12. 2016
Pozvánka ZO 9.11.2016 13 kB OÚ Ubušínek 1. 11. 2016 9. 11. 2016
VV o vydání aktualizace č.2 zásad úz.rozvoje Kraje Vysočina OOP 1437 kB OÚ Ubušínek 23. 9. 2016 10. 10. 2016
Oznámení o době místě konání voleb do zastupitelstva kraje Vysočina 482 kB OÚ Ubušínek 20. 9. 2016 10. 10. 2016
Volby do zastupitelstva kraje - sídlo volebního okrsku 409 kB OÚ Ubušínek 23. 8. 2016 10. 10. 2016
Volby do zastupitelstev krajů - stanovení počtu členů OVK 412 kB OÚ Ubušínek 8. 8. 2016 10. 10. 2016
Pozvánka na zastupitelstvo 13.6.2016 13 kB OÚ Ubušínek 6. 6. 2016 14. 6. 2016
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z 11 kB OÚ Ubušínek 6. 6. 2016 22. 6. 2016
Mikroregion Bystřicko - závěrečný účet za rok 2015 552 kB OÚ Ubušínek 3. 6. 2016 20. 6. 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 2643 kB OÚ Ubušínek 25. 5. 2016 30. 6. 2016
Závěrečný účet obce za rok 2015 1120 kB OÚ Ubušínek 25. 5. 2016 30. 6. 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN2-12M 31.12.2015 64 kB OÚ Ubušínek 24. 5. 2016 30. 6. 2016
Příloha účetní závěrky obce za rok 2015 121 kB OÚ Ubušínek 24. 5. 2016 30. 6. 2016
KÚ Kraje Vysočina - Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje 2180 kB OÚ Ubušínek 12. 5. 2016 22. 6. 2016
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 65 kB OÚ Ubušínek 25. 4. 2016 1. 6. 2016
Pozvánka na zastupitelstvo 28.4.2016 13 kB OÚ Ubušínek 19. 4. 2016 28. 4. 2016
Veřejná vyhláška - Bystřice n.P. - pozemní komunikace 554 kB OÚ Ubušínek 23. 2. 2016 10. 3. 2016
pozvánka ZO 25.2.2016 13 kB OÚ Ubušínek 17. 2. 2016 25. 2. 2016
Veřejná vyhláška - Měú Bystřice n.P. - stavba hnojiště P. Řehůřek 678 kB OÚ Ubušínek 8. 1. 2016 16. 1. 2016
Schválený rozpočet obce na rok 2016 2333 kB OÚ Ubušínek 31. 12. 2015 31. 1. 2016
Pozvánka na zasedání ZO 30.12.2015 13 kB OÚ Ubušínek 21. 12. 2015 30. 12. 2015
Pozvánka na zastupitelstvo 24.11.2015 13 kB OÚ Ubušínek 16. 11. 2015 24. 11. 2015
Záměr prodeje obecních pozemků 5805 kB OÚ Ubušínek 5. 11. 2015 20. 11. 2015
Návrh rozpočtu obce Ubušínek na rok 2016 17 kB OÚ Ubušínek 5. 11. 2015 30. 12. 2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4.11.2015 13 kB OÚ Ubušínek 26. 10. 2015 4. 11. 2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24.9.2015 13 kB OÚ Ubušínek 15. 9. 2015 24. 9. 2015
Pozvánka na zastupitelstvo 4.8.2015 12 kB OÚ Ubušínek 27. 7. 2015 4. 8. 2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 524 kB OÚ Ubušínek 30. 6. 2015 31. 7. 2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání Zprávy o uplatňování ÚP Ubušínek 65 kB OÚ Ubušínek 26. 6. 2015 27. 7. 2015
Pozvánka na zastupitelstvo 19.6.2015 13 kB OÚ Ubušínek 11. 6. 2015 19. 6. 2015
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 951 kB OÚ Ubušínek 30. 4. 2015 30. 6. 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hodpodaření obce za rok 2014 2711 kB OÚ Ubušínek 29. 4. 2015 30. 6. 2015
Závěrečný účet obce Ubušínek za rok 2014 1154 kB OÚ Ubušínek 29. 4. 2015 30. 6. 2015
Výkaz FIN2-12M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty za rok 2014 103 kB OÚ Ubušínek 29. 4. 2015 30. 6. 2015
Příloha účetní závěrky za rok 2014 79 kB OÚ Ubušínek 29. 4. 2015 30. 6. 2015
Pozvánka na ZO 6.5.2015 13 kB OÚ Ubušínek 22. 4. 2015 7. 5. 2015
Vyhláška o odpadech 1/2015 1983 kB OÚ Ubušínek 31. 3. 2015 1. 5. 2015
Pozvánka na ZO 31.3.2015 13 kB OÚ Ubušínek 23. 3. 2015 31. 3. 2015
Pozvánka na ZO 25.2.2015 13 kB OÚ Ubušínek 16. 2. 2015 26. 2. 2015
Schválený rozpočet obce Ubušínek na rok 2015 2362 kB OÚ Ubušínek 30. 12. 2014 31. 1. 2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 17 kB OÚ Ubušínek 10. 12. 2014 30. 12. 2014
Územní plán 43 kB OÚ Ubušínek 6. 4. 2010 30. 4. 2010

Vyhlášky

Číslo Název právního předpisu Typ Účinnost od
1/2016 Vyhláška o nočním klidu (628 kB) 22.12.2016
2/2015 Vyhláška 2/2015 - zrušující vyhlášku 1/2006 o spalování některých druhů paliv (474 kB) 20.8.2015
1/2015 Vyhláška - sběr, třídění, likvidace odpadů od 1.4.2015 (1983 kB) 1.4.2015
1/2012 Obecně závazná vyhláška 1/2012 - popklatek za odpady (1621 kB) 1.1.2013
1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2006 (34 kB) 31.12.2006

Usnesení

Nejsou uloženy žádné dokumenty.

Různé

Dokument Vyvěšeno
Rozbor vody – kancelář 4. 4. 2012
Rozbor vody – vodojem 4. 4. 2012